Начало

Какво НЕ е Ордена


  • Европейският Орден на Виното не е формална институция, макар и да поставя изисквания към винарската култура относно нейните идейни и икономически компоненти.
  • Европейският Орден на виното не е академия за виното, макар и да изисква познание за живота и за виното.
  • Европейският Орден на виното не е ориентирано към печалба дружество, макар и да поощрява винарската индустрия.
  • Европейският Орден на виното не е Алкохолен клуб, макар и да препоръчва култивирания вкус на виното и радостта от празниците.
  • Европейският Орден на виното не е фолклорно обединение, макар и да подкрепя традиционните обичаи.
  • Европейският Орден на виното не е фракционно насочена общност, макар и големият обединител – Виното, да е априори свързан с политиката, вероизповеданието, икономиката и управлението.
  • Европейският Орден на виното не е суверенен рицарски орден, макар и да следва традицията на Ордена на Св. Георги от 1273, 1308, 1468, признат и следван от папата и кайзера.
  • Европейският Орден на виното не е църковен орден, макар и да изповядва християнските ценности и виното като символ на Бога.