Начало

Секретариат на Европейския Рицарски Орден на виното
Консулат България

Вангелия Мангезова

Адрес: Бул. "България" №86А, ет. 3, София 1618

Мобилен:+359 89 447 67 82

Тел.+359 2 850 46 66

Факс: +359 2 850 46 65

e-mail: consulatbulgaria@bitex.com


 

Sekretariat ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
Consulat Bulgariа

Vangelia Mangezova

Adress: 86A Bulgaria Blvd., fl. 3, Sofia 1618

Mobile::+359 89 447 67 82

Phone+359 2 850 46 66 

Fax: +359 2 850 46 65

e-mail: consulatbulgaria@bitex.com